Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

alwayslost
14:48
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama vianivea nivea
alwayslost
14:48
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

June 28 2015

alwayslost
10:47
3641 87da
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
alwayslost
10:46
2686 958d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
alwayslost
10:46
Wiem, że w nocy nie jest tak samo jak w dzień, że wszystko wydaje się inne, że nocnych spraw nie sposób wytłumaczyć za dnia, bo wtedy nie istnieją, i że noc może być straszna dla ludzi samotnych, gdy już zaczęła się ich samotność
— Ernest Hemingway “Pożegnanie z bronią”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
alwayslost
10:46
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viamefir mefir
alwayslost
10:36
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamefir mefir
alwayslost
10:36
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

June 27 2015

alwayslost
11:43
1994 8749
Reposted fromNicinic Nicinic viamefir mefir
11:42
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
alwayslost
11:42
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viamefir mefir
alwayslost
11:42
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viamefir mefir
alwayslost
11:42
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

June 26 2015

alwayslost
12:14
6779 8e7b
alwayslost
12:14
ciężko mi to określić, ale ciągle tęsknię
— .
Reposted fromaviee aviee
alwayslost
12:14
Chcę wiedzieć, czy dobrze postępuję.
Muszę wiedzieć...
Reposted fromgod-of-mischief god-of-mischief viaaviee aviee

June 25 2015

alwayslost
21:22
Mój Boże, gdzie muszę pójść, żeby uwolnić się od siebie?
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff vianivea nivea
alwayslost
21:22
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
alwayslost
21:22
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja vianivea nivea
alwayslost
19:58
4271 a85c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl